Úřední deska

Adresa pro doručování

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Univerzitní studijní programy

Ostrava-Poruba, 17.listopadu 2172/15, 708 33

Kontakt

E-mail: studijni.usp@vsb.cz


Náhradní způsob doručení písemností

V této sekci se momentálně nic nenachází

© 2018 VŠB-TU Ostrava