Podmínky přijetí

Studijní program Nanotechnologie

Bakalářské a navazující magisterské studium

Termín podávání přihlášek: 1. 1. 2017 - 30. 4. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 22. 6. 2017
Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studium [ENGLISH]
Podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studium [ENGLISH]

Studijní program Mechatronika

Bakalářské a navazující magisterské studium

Termín podávání přihlášek: 1. 1. 2017 - 30. 4. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 22. 6. 2017
Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studium [ENGLISH]
Podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studium [ENGLISH]

Studijní program Fyzika

Bakalářské a navazující magisterské studium

Termín podávání přihlášek: 1. 1. 2017 - 30. 4. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 22. 6. 2017
Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studium [ENGLISH]
Podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studium [ENGLISH]

Studijní program Aplikované vědy a technologie

Bakalářské studium

Termín podávání přihlášek: 1. 1. 2017 - 30. 4. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 22. 6. 2017
Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studium [ENGLISH]

Studijní program Technologie procesů v energetice

Navazující magisterské studium

Termín podávání přihlášek: 1. 1. 2017 - 30. 4. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 22. 6. 2017
Podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studium [ENGLISH]

Studijní program Výpočetní vědy

Navazující magisterské studium

Termín podávání přihlášek: 1. 1. 2017 - 30. 4. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 22. 6. 2017
Podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studium [ENGLISH]

Studijní program Nanotechnologie, Výpočetní vědy, Fyzika

Doktorské studium

Termín podávání přihlášek: 1. 3. 2017 – 30. 6. 2017

Předpokládaný termín přijímacího pohovoru:

Nanotechnologie 13. 7. 2017
Výpočetní vědy 13. 7. 2017
Fyzika 13. 7. 2017

Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium [ENGLISH]


© 2017 VŠB-TU Ostrava