Technologie procesů v energetice

Technologie procesů v energetice (N3969)

Informace pro uchazeče: Absolvent bude vědecký pracovník s hlubokými teoretickými znalostmi z oblasti technologie výroby energie s minimálními dopady na životní prostředí. Součástí výuky je jak klasická energetika tj. stavba a provoz kotlů, tepelných turbín, výměníků tepla), tak obnovitelné a druhotné zdroje energie. Značná pozornost je věnována environmentálním technologiím pro energetická zařízení a vlivu jejich provozu na životní prostředí, probíraná v předmětech zaměřených na čištění odpadních plynů a vod. Pochopení této problematiky umožní široká znalost chemických předmětů. Rozvoj samostatné vědecké práce bude podporována v řadě laboratorních cvičení.

  • Technologie procesů v energetice (3907T013)

    Informace pro uchazeče: Program vychovává vědecky zaměřeného odborníka s hlubokými teoretickými znalostmi v oblasti technologie výroby energie s minimálními dopady na životní prostředí. Součástí výuky je: - KLASICKÁ ENERGETIKA, - stavba a provoz kotlů, tepelných turbín, parogenerátorů a výměníků tepla, - OBNOVITELNÉ A DRUHOTNÉ ZDROJE ENERGIE – solární a větrná energie, využívání biomasy a odpadů, tepelná čerpadla. - CHEMICKÉ PROCESY – fyzikální chemie, procesní inženýrství, analytická chemie. - ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE pro energetická zařízení a vliv jejich provozu na životní prostředí. ROZVOJ SAMOSTATNÉ VĚDECKÉ PRÁCE BUDE PODPOROVÁN V ŘADĚ LABORATORNÍCH CVIČENÍ. Absolvent získá široké uplatnění na trhu práce, špičkoví absolventi mohou být zaměstnáni ve vědeckém výzkumu, případně mohou pokračovat v některém blízkém doktorském studijním programu.

    Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)


© 2018 VŠB-TU Ostrava