Nanotechnologie

str_maly  DSC_0092_maly  CNT2_maly

Nanotechnologie (N3942)

Informace pro uchazeče: Navazující magisterský studijní program v oboru Nanotechnologie je určen absolventům bakalářského studijního programu stejného oboru nebo oborů zaměřených především na materiálové vědy, aplikovanou fyziku a chemii. Teoretické předměty, zabývající se vztahem struktury a optických, magnetických a jiných vlastností nanomateriálů, jsou doplněny prací v laboratořích na moderních diagnostických přístrojích. Během studia mohou absolvovat zahraniční stáž na některé univerzitě např. ve Francii, Japonsku, Číně nebo USA. Po ukončení studia mohou pokračovat v doktorském studijním programu stejného, nebo příbuzného oboru.

  • Nanotechnologie (3942T001)

    Informace pro uchazeče: Dvouletý studijní program obsahuje pokročilé metody studia struktury a vlastností nanomateriálů, teoretické i experimentální. Teoretické předměty zahrnují studium elektronové struktury, optických a magnetických vlastností a zabývají se vztahem vlastností nanomateriálů k jejich funkčnosti. Součástí studijního programu je i molekulární modelování a počítačový design nanomateriálů. Studijní program obsahuje dále pokročilé experimentální metody studia struktury a vlastností nanomateriálů (např. různé typy mikroskopií, spektroskopické metody atd.)s dostatečným podílem laboratorních prací v laboratořích vybavených moderními přístroji. V průběhu studia si student může zvolit jedno ze dvou zaměření (fyzikální nebo chemické), lišící se v přístupu přípravy a charakterizace vlastností nanomateriálů.

    Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
    Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: EN)


© 2018 VŠB-TU Ostrava