Mechatronika

IMG_9236_maly  IMG_9211_maly  IMG_9243_maly

Mechatronika (N3943)

Informace pro uchazeče: Cílem studia je připravit absolventy pro výzkumné a vývojové práce, na projektování a návrh mechatronických systémů s aplikacemi v různých typech výroby s různými technologiemi. Profil absolventa zahrnuje metody integrovaného návrhu mechatronických systémů, které tvoří mechanický subsystém, elektrický subsystém, akční členy a řídicí systém. Absolventi ovládají metody počítačové podpory, modelování a počítačové simulace a návrhu algoritmů řízení.

 • Automobilová elektronika (3906T007)

  Informace pro uchazeče: V současnosti dochází k intenzivní elektronizaci automobilů. Vývoj, výroba, ale i provoz a údržba vyžadují stále více kvalitně elektronicky i mezioborově vzdělaných odborníků. Studijní obor Automobilová elektronika nabízí výuku v moderních laboratořích, zaměřených na všechny klíčové oblasti – elektronické systémy pohonu, podvozku, komfortní a bezpečnostní palubní systémy, prostředky datové komunikace, nebo automobilové diagnostiky. Pro výuku jsou využívány reálné laboratorní modely nejmodernějších elektronických systémů. Absolvent získá hluboké znalosti z oboru automobilové elektroniky a diagnostiky, které mu umožní pracovat u nejvýznamnějších tuzemských i zahraničních společností, zabývajících se oblastí vývoje, výroby i servisu automobilů nebo jednotlivých aplikovaných technologií.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)
 • Mechatronické systémy (3906T006)

  Informace pro uchazeče: Studijní obor mohou začít studovat absolventi všech forem středoškolského vzdělávání, které se zaměřuje na technologie ve všech oborech. Úzká specializace není problém, protože studiem se budou postupně rozšiřovat znalosti v oblastech, jako jsou strojírenství a elektrotechnika a výpočetní technika. Očekává se ochota mít zájem především v oblasti technologií. Vítání jsou také studenti se smyslem pro analýzu a syntézu mechatronických systémů.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: EN)


© 2018 VŠB-TU Ostrava