Fyzika

Fig.6_VaV_intereferometrie_717_maly  Fig.5_VaV_lab_SpecialniMatTech_717_maly  Fig.8_KapalPaprsek_717_maly

Fyzika (N1701)

Informace pro uchazeče: Navazující studium programu Fyzika má i nadále multidisciplinární charakter vycházející z přírodovědných i technických disciplín, studenti se však už více specializují na jednu z vybraných oblastí v souladu s výzkumným zaměřením Katedry fyziky. Na magisterské úrovni se detailněji věnujeme optické diagnostice a spektroskopii, magnetismu, jaderné fyzice a fyzikálním vlastnostem tradičních a speciálních materiálů. Absolventi magisterského studia dokáží s využitím odborných znalostí řešit fyzikální problémy vzniklé v průběhu výrobních i aplikačních technologických procesů. Nacházejí uplatnění na pracovištích zaměřených na progresivní technologie, analýzu materiálů a povrchů, defektoskopii, diagnostiku a testování materiálů, ve výzkumných a vývojových laboratořích podniků i VŠ.

  • Aplikovaná fyzika (1702T001)

    Informace pro uchazeče: Navazující studium programu Fyzika má i nadále multidisciplinární charakter vycházející z přírodovědných i technických disciplín, studenti se však už více specializují na jednu z vybraných oblastí v souladu s výzkumným zaměřením Katedry fyziky. Na magisterské úrovni se detailněji věnujeme optické diagnostice a spektroskopii, magnetismu, jaderné fyzice a fyzikálním vlastnostem tradičních a speciálních materiálů. Absolventi magisterského studia dokáží s využitím odborných znalostí řešit fyzikální problémy vzniklé v průběhu výrobních i aplikačních technologických procesů. Nacházejí uplatnění na pracovištích zaměřených na progresivní technologie, analýzu materiálů a povrchů, defektoskopii, diagnostiku a testování materiálů, ve výzkumných a vývojových laboratořích podniků i VŠ.

    Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)


© 2018 VŠB-TU Ostrava