Výpočetní vědy

BudovaIT4Innovations_2_malySalomon_2_malyAnselm_2_maly

Výpočetní vědy (P2658)

Informace pro uchazeče: Doktorský studijní program Výpočetní vědy je výzkumně orientovaný studijní program zaměřený na vzdělávání specialistů využívajících vysoce výkonné počítače pro řešení náročných vědeckých úloh z různých oblastí výzkumné praxe. Student se během studia seznámí s programovacími technikami a softwarovými nástroji pro efektivní využití superpočítačů při řešení náročných úloh jako jsou rozsáhlé datové analýzy a vizualizace, úlohy výpočetní fyziky a chemie nebo složité průmyslové aplikace. V rámci studia budou studenti zapojeni do řešení národních i mezinárodních výzkumných projektů, v rámci nichž si osvojí reálné použití získaných znalostí v praxi. Absolventi studia najdou své uplatnění jako HPC specialisté v renomovaných firmách i v tuzemských a zahraničních vědecko-výzkumných institucích.

 • Výpočetní vědy (2612V078)

  Informace pro uchazeče: Studijní program Výpočetní vědy je v České republice jedinečný program zaměřený na vzdělávání specialistů v oblasti superpočítání a využití vysoce výkonných počítačů pro řešení náročných úloh z praxe. Student se během studia seznámí s architekturami současných superpočítačů, naučí se programovat paralelní aplikace, navrhovat efektivní paralelní algoritmy a zpracovávat a analyzovat rozsáhlé soubory dat. Zapojí se do řešení prestižních projektů s využitím superpočítačů centra IT4Innovations, ale i výpočetních prostředků dalších superpočítačových center evropské HPC infrastruktury PRACE. Absolventi studia se stanou specialisty, kteří jsou již dnes velmi žádaní jak v renomovaných firmách, tak i ve vědecko-výzkumných organizacích. Partnerem studia je největší česká automobilka ŠKODA AUTO.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: EN)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: EN)


© 2018 VŠB-TU Ostrava