Fyzika

Fig.6_VaV_intereferometrie_717_maly  Fig.5_VaV_lab_SpecialniMatTech_717_maly  Fig.8_KapalPaprsek_717_maly

Fyzika (P1701)

Informace pro uchazeče: Doktorské studium programu Fyzika vychází z přírodovědného základu, který dále prohlubuje, a vychovává špičkové odborníky v oblastech korespondujících se zázemím Katedry fyziky. Jsou to zejména matematicko-fyzikální modelování, fyzikální diagnostika (založené především na optických a magnetických vlastnostech látek) a fyzikální vlastnosti materiálů (zahrnující problematiku technologických procesů výroby, zpracování, obrábění a povrchové úpravy materiálů). Absolventi doktorského studia pracují jako plně kvalifikovaní odborníci nejen v uvedených oblastech. Díky své flexibilitě mají široké uplatnění jako tvůrčí vědečtí pracovníci ve výzkumných ústavech, učitelé vysokých škol a profesionální poradci či výzkumní pracovníci odborných firem.

  • Aplikovaná fyzika (1702V001)

    Informace pro uchazeče: Doktorské studium programu Fyzika vychází z přírodovědného základu, který dále prohlubuje, a vychovává špičkové odborníky v oblastech korespondujících se zázemím Katedry fyziky. Jsou to zejména matematicko-fyzikální modelování, fyzikální diagnostika (založené především na optických a magnetických vlastnostech látek) a fyzikální vlastnosti materiálů (zahrnující problematiku technologických procesů výroby, zpracování, obrábění a povrchové úpravy materiálů). Absolventi doktorského studia pracují jako plně kvalifikovaní odborníci nejen v uvedených oblastech. Díky své flexibilitě mají široké uplatnění jako tvůrčí vědečtí pracovníci ve výzkumných ústavech, učitelé vysokých škol a profesionální poradci či výzkumní pracovníci odborných firem.

    Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
    Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)


© 2018 VŠB-TU Ostrava