Doktorské studium

Fyzika (P1701)

Informace pro uchazeče: Doktorské studium programu Fyzika vychází z přírodovědného základu, který dále prohlubuje, a vychovává špičkové odborníky v oblastech korespondujících se zázemím Katedry fyziky. Jsou to zejména matematicko-fyzikální modelování, fyzikální diagnostika (založené především na optických a magnetických vlastnostech látek) a fyzikální vlastnosti materiálů (zahrnující problematiku technologických procesů výroby, zpracování, obrábění a povrchové úpravy materiálů). Absolventi doktorského studia pracují jako plně kvalifikovaní odborníci nejen v uvedených oblastech. Díky své flexibilitě mají široké uplatnění jako tvůrčí vědečtí pracovníci ve výzkumných ústavech, učitelé vysokých škol a profesionální poradci či výzkumní pracovníci odborných firem.

 • Aplikovaná fyzika (1702V001)

  Informace pro uchazeče: Doktorské studium programu Fyzika vychází z přírodovědného základu, který dále prohlubuje, a vychovává špičkové odborníky v oblastech korespondujících se zázemím Katedry fyziky. Jsou to zejména matematicko-fyzikální modelování, fyzikální diagnostika (založené především na optických a magnetických vlastnostech látek) a fyzikální vlastnosti materiálů (zahrnující problematiku technologických procesů výroby, zpracování, obrábění a povrchové úpravy materiálů). Absolventi doktorského studia pracují jako plně kvalifikovaní odborníci nejen v uvedených oblastech. Díky své flexibilitě mají široké uplatnění jako tvůrčí vědečtí pracovníci ve výzkumných ústavech, učitelé vysokých škol a profesionální poradci či výzkumní pracovníci odborných firem.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)

Nanotechnologie (P3942)

Informace pro uchazeče: Doktorský studijní program v oboru Nanotechnologii nabízí teoretické i praktické prohloubení znalostí a dovedností v oblasti přípravy, charakterizace a využití nanomateriálů. Studenti mohou využít jedinečnou možnost souběžného studia oboru na VŠB-TUO a univerzitě v Kanadě nebo Francii. Absolventům se nabízí možnost stát se platným členem výzkumných týmů v České republice i v zahraničí, zejména využijí-li možnosti zahraničního studijního pobytu až v délce jednoho roku, např. na univerzitách v Japonsku, Kanadě, Francii a Finsku.

 • Nanotechnologie (3942V001)

  Informace pro uchazeče: Studijní program je založen na studiu předmětů, které prohlubují znalosti z oblasti přípravy, charakterizace a funkčních vlastností nanomateriálů. Student se hlásí na jedno z vypsaných témat odbornými školiteli. V průběhu studia musí student absolvovat zkoušku z 5 odborných předmětů a jednoho cizího jazyky. Výběr předmětů schvaluje školitel a zpravidla souvisící s tématem disertační práce. Studijní část je zakončena státní závěrečnou zkouškou ze tří volitelných předmětů a obhajoby tezí disertační práce. Vedle výsledků studia jsou hodnoceny také publikační aktivity, podíl na řešení výzkumných úkolů nebo spolupráci s průmyslovou a aplikační sférou a pedagogická činnost. Studenti se mohou zapojit do studentské grantové soutěže, kde mohou získat další stipendium.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)

Výpočetní vědy (P2658)

Informace pro uchazeče: Doktorský studijní program Výpočetní vědy je výzkumně orientovaný studijní program zaměřený na vzdělávání specialistů využívajících vysoce výkonné počítače pro řešení náročných vědeckých úloh z různých oblastí výzkumné praxe. Student se během studia seznámí s programovacími technikami a softwarovými nástroji pro efektivní využití superpočítačů při řešení náročných úloh jako jsou rozsáhlé datové analýzy a vizualizace, úlohy výpočetní fyziky a chemie nebo složité průmyslové aplikace. V rámci studia budou studenti zapojeni do řešení národních i mezinárodních výzkumných projektů, v rámci nichž si osvojí reálné použití získaných znalostí v praxi. Absolventi studia najdou své uplatnění jako HPC specialisté v renomovaných firmách i v tuzemských a zahraničních vědecko-výzkumných institucích.

 • Výpočetní vědy (2612V078)

  Informace pro uchazeče: Studijní program Výpočetní vědy je v České republice jedinečný program zaměřený na vzdělávání specialistů v oblasti superpočítání a využití vysoce výkonných počítačů pro řešení náročných úloh z praxe. Student se během studia seznámí s architekturami současných superpočítačů, naučí se programovat paralelní aplikace, navrhovat efektivní paralelní algoritmy a zpracovávat a analyzovat rozsáhlé soubory dat. Zapojí se do řešení prestižních projektů s využitím superpočítačů centra IT4Innovations, ale i výpočetních prostředků dalších superpočítačových center evropské HPC infrastruktury PRACE. Absolventi studia se stanou specialisty, kteří jsou již dnes velmi žádaní jak v renomovaných firmách, tak i ve vědecko-výzkumných organizacích. Partnerem studia je největší česká automobilka ŠKODA AUTO.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: EN)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: EN)


© 2018 VŠB-TU Ostrava