Mechatronika

IMG_9236_maly  IMG_9211_maly  IMG_9243_maly

Mechatronika (B3943)

Informace pro uchazeče: Absolventi jsou připraveni provádět činnosti v rámci projektování, uvádění do provozu a provozu mechatronických systémů s aplikacemi v různých typech výroby s různými technologiemi. Jsou schopni řešit vazby mezi mechanickými, elektrickými a řídicími subsystémy.

Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)
 • Automobilová elektronika (3906R007)

  Informace pro uchazeče: V současnosti dochází k intenzivní elektronizaci automobilů. Vývoj, výroba, ale i provoz a údržba vyžadují stále více kvalitně elektronicky i mezioborově vzdělaných odborníků. Studijní obor Automobilová elektronika nabízí výuku v moderních laboratořích, zaměřených na všechny klíčové oblasti – elektronické systémy pohonu, podvozku, komfortní a bezpečnostní palubní systémy, prostředky datové komunikace, nebo automobilové diagnostiky. Pro výuku jsou využívány reálné laboratorní modely nejmodernějších elektronických systémů. Absolvent získá hluboké znalosti z oboru automobilové elektroniky a diagnostiky, které mu umožní pracovat u nejvýznamnějších tuzemských i zahraničních společností, zabývajících se oblastí vývoje, výroby i servisu automobilů nebo jednotlivých aplikovaných technologií.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)
 • Mechatronické systémy (3906R006)

  Informace pro uchazeče: Absolvováním oboru, vyučovaném v převážné míře na Fakultě strojní a Fakultě elektrotechniky a informatiky získáte základní znalosti a dovednosti v oblastech strojnictví, konstruování a modelování, elektrotechniky a elektroniky, senzorických, akčních a řídicích systémů. Budete tak moci pracovat v komplexních týmech ve vývoji, výzkumu a výrobě a údržbě. Můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

  Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)
  Studijní plán - forma kombinovaná (jazyk výuky: CS)


© 2018 VŠB-TU Ostrava