Fyzika

Fig.6_VaV_intereferometrie_717_maly  Fig.5_VaV_lab_SpecialniMatTech_717_maly  Fig.8_KapalPaprsek_717_maly

Fyzika (B1701)

Informace pro uchazeče: Obor Aplikovaná fyzika má interdisciplinární charakter založený na fyzikálním poznání rozšířeném v oblasti materiálového inženýrství s důrazem na progresivní technologie a nové fyzikální postupy při přípravě a diagnostice materiálů. Studenti získají přehled v obecné fyzice, který jim umožní pokračovat v navazujícím magisterském studiu, ale i praktické znalosti a dovednosti, s nimiž se mohou uplatnit již přímo v praxi. Absolventi znají způsoby určování fyzikálních a mechanických vlastností materiálů a vztah mezi nimi a strukturou materiálu, umějí analyzovat data a vytvářet základní fyzikální modely. Obor vychovává odborníky pro potřebu defektoskopických a diagnostických pracovišť, testovacích pracovišť i pracovišť výzkumu a vývoje.

  • Aplikovaná fyzika (1702R001)

    Informace pro uchazeče: Obor Aplikovaná fyzika má interdisciplinární charakter založený na fyzikálním poznání rozšířeném v oblasti materiálového inženýrství s důrazem na progresivní technologie a nové fyzikální postupy při přípravě a diagnostice materiálů. Studenti získají přehled v obecné fyzice, který jim umožní pokračovat v navazujícím magisterském studiu, ale i praktické znalosti a dovednosti, s nimiž se mohou uplatnit již přímo v praxi. Absolventi znají způsoby určování fyzikálních a mechanických vlastností materiálů a vztah mezi nimi a strukturou materiálu, umějí analyzovat data a vytvářet základní fyzikální modely. Obor vychovává odborníky pro potřebu defektoskopických a diagnostických pracovišť, testovacích pracovišť i pracovišť výzkumu a vývoje.

    Studijní plán - forma prezenční (jazyk výuky: CS)


© 2018 VŠB-TU Ostrava