Studijní programy

Fig.5_VaV_lab_SpecialniMatTech_717_maly    model_maly  IMG_9236_maly  Specializace_Prumyslove_aplikace_maly

Univerzitní studijní programy vyhlašují 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studium

Termín podávání přihlášek: 12. 6. 2017 – 15. 8. 2017
Termín přijímacích zkoušek: 24. 8. 2017

Elektronická přihláška

banner_prihlaska


Přehled otevřených přijímacích řízení


Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studium [ENGLISH]
Podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studium [ENGLISH]

Doktorské studium

Studijní program Nanotechnologie, Výpočetní vědy, Fyzika

Termín podávání přihlášek: 1. 3. 2017 – 30. 6. 2017

Předpokládaný termín přijímacího pohovoru:

Nanotechnologie 13. 7. 2017
Výpočetní vědy 13. 7. 2017
Fyzika 13. 7. 2017

Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium [ENGLISH]

Doručovací adresa

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Univerzitní studijní programy
17. listopadu 2172/15
708 33, Ostrava-Poruba


Případné dotazy můžete zaslat na studijní.usp@vsb.cz.


© 2017 VŠB-TU Ostrava