O nás

arealpopis

Univerzitní studijní programy

Provázanost mezi obory vědy a inženýrství se v průběhu let zvýšila, a proto byla organizační struktura vzdělávání na VŠB-TUO uzpůsobena tak, aby vyhověla skutečným potřebám výzkumu i průmyslu.

Univerzitní studijní programy poskytují vzdělávání na úrovni bakalářské, navazující magisterské i doktorské a to v několika oblastech. Univerzitní studijní programy zajišťují výuku ve spolupráci s fakultami a výzkumnými institucemi VŠB-TUO, které poskytují různé aspekty vzdělávání.

  • Univerzitní studijní programy poskytují vzdělání v programech a oborech, které se jinde nevyučují.
  • VŠB-TUO patří mezi vysoké školy s nejkvalitnější přípravou absolventů na profesní dráhu.
  • Absolventi naší univerzity jsou na trhu práce velmi dobře uplatnitelní. VŠB-TUO organizuje největší veletrh pracovních nabídek v Moravskoslezském kraji - Kariéra +.
  • Areál VŠB-TUO nabízí nadstandardně vybavený kampus s možností stravování, ubytování, sportu a kulturního vyžití.
  • Oddělení mobilit Ti pomůže s výjezdem do zahraničí, ať už si vybereš studium na některé z partnerských univerzit nebo třeba pracovní stáž
  • V Ostravě se nikdy nebudeš nudit. Ostrava je kulturní město, nejdeš zde spoustu volnočasových spolků a mnoho příležitostí ke sportovnímu vyžití.

© 2018 VŠB-TU Ostrava