Adresa pro doručování

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ostrava-Poruba, 17.listopadu 2172/15, 708 00

Kontakt

E-mail: studijni.usp@vsb.cz