VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava USP Univerzitní studijní programy

Adresa pro doručování

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Univerzitní studijní programy

Ostrava-Poruba, 17.listopadu 2172/15, 708 33

Kontakt

E-mail: studijni.usp@vsb.cz