Aktuality

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2017

Výzva pro předkládání nominací.
info-image

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Cenu je možné udělit za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let.

V jednom kalendářním roce lze udělit jednu nebo více cen v souhrnné výši až 500 000 Kč.

Nominace se podává formou kompletně vyplněného formuláře (a v souladu se statutem Cenyelektronicky nejpozději do 25.9.2017 na email: lukas.kubac@vsb.cz. (Příslušný formulář i statut naleznete také v příloze této zprávy.)

V případě dotazů kontaktujete administrátora soutěže pro VŠB:

Ing. Lukáš Kubáč
Řízení vědy a výzkumu (9320)
tel.: +420 59 732 3025
e-mail: lukas.kubac@vsb.cz


© 2018 VŠB-TU Ostrava