Univerzitní studijní programy vyhlašují 2.kolo přijímacího řízení

Přihlášky je možné podat do 15. 8. 2017 na studijní oddělení USP.

Podej si přihlášku a získej stipendium až 32 000,- Kč

Zapiš se na techniku, studuj a těš se na mimořádné prospěchové stipendium už za zimní semestr.

Zajímavý výklad matematiky, fyziky a chemie

To vše a mnohem více vám nabízí studium programu Aplikované vědy a technologie.

Molekulární modelování - struktura vodivého polymeru polyanilinu

To vše a mnohem více vám nabízí studium programu Nanotechnologie.

Robotizované pracoviště s roboty ABB IRB 140, systémem strojového vidění a dopravníkem

To vše a mnohem více vám nabízí studium programu Mechatronika.

Numerické paralelní algoritmy

To vše a mnohem více vám nabízí studium programu Výpočetní vědy.

Neutronový generátor MP320, umístěný v laboratoři Katedry fyziky

To vše a mnohem více vám nabízí studium programu Fyzika.

Laboratoř přenosu tepla – kalorimetrická trať

To vše a mnohem více vám nabízí studium programu Technologie procesů v energetice.

Aktuálně

Pozvánka na odhalení stopy profesora Josefa Aldorfa a Zlatou promoci

22.9.2017, 14.00, Chodník slávy před budovou rektorátu VŠB-TUO | Stopa profesora Josefa Aldorfa, bude slavnostně odhalena v Chodníku slávy v pátek 22. září od 14 h.

Výběrové řízení na zahraniční pobyty se "Stipendiem na podporu mobilit studentů VŠB-TUO"

8.9.2017 | VŠB-TUO vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty a praktické stáže v letním semestru akademického roku 2017/18.

Expedice Neuron

7.9.2017 | Vyhlášení nového ročníku soutěže Expedice Neuron - výzva k přihlášení.

Kurzy cizích jazyků

5.9.2017 | Nabídka katedry jazyků pro studenty a zaměstnance VŠB - TU Ostrava

VVVI - první e-zine Veletrh Věda Výzkum Inovace

4.9.2017 | První e-(maga)zin VVVI

Cena Františka Běhounka za rok 2017

3.8.2017 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 6. ročník Ceny Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném...

Vychází mapa USE-IT Ostrava

25.7.2017 | Studenti VŠB-TUO se podíleli na novém vydání průvodce Ostravou.

Cena Siemens 2017

2.5.2017 | Společnost Siemens, s.r.o. vyhlásila již 20. ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense.

© 2017 VŠB-TU Ostrava