Nový studijní program Technologie procesů v energetice

Navazující magisterské studium

Termín podávání přihlášek pro 2. kolo: 15. 8. 2016

Termín přijímacích zkoušek: 25. 8. 2016

Podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studium

Studijní program Aplikované vědy a technologie

Bakalářské studium

Termín podávání přihlášek pro 2. kolo: 15. 8. 2016

Termín přijímacích zkoušek: 25. 8. 2016

Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studium

Studijní program Výpočetní vědy

Navazující magisterské studium

Termín podávání přihlášek pro 2. kolo: 15. 8. 2016

Termín přijímacích zkoušek: 25. 8. 2016

Podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studium

Studijní program Nanotechnologie

Bakalářské a navazující magisterské studium

Termín podávání přihlášek pro 2. kolo: 15. 8. 2016

Termín přijímacích zkoušek: 25. 8. 2016

Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studium

Podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studium

Studijní program Mechatronika

Bakalářské a navazující magisterské studium

Termín podávání přihlášek pro 2. kolo: 15. 8. 2016

Termín přijímacích zkoušek: 25. 8. 2016

Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studium

Podmínky přijímacího řízení pro navazující magisterské studium

Studijní program Nanotechnologie a Výpočetní vědy

Doktorské studium

Termín podávání přihlášek: 8. 7. 2016 - 15. 8. 2016

Předpokládaný termín přijímacího pohovoru: bude upřesněno

Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium

Témata disertačních prací - Nanotechnologie

Témata disertačních prací - Výpočetní vědy


© 2016 VŠB-TU Ostrava